Openbaring van Johannes

OmslagOpenbaring-small (Small)De Openbaring van Johannes is een fascinerend Bijbelboek. Het is als laatste Bijbelboek de ontknoping van alle grote Bijbelse onderwerpen.

Zo toont het Jezus in zijn heerlijkheid en de ontwikkeling van de kerk op aarde. Het geeft licht op de hemelse betekenis van de constructie en inrichting van de tabernakel met zijn offerdienst. Het geeft inzicht op de oorsprong en ontknoping van de eeuwige vijandschap tussen de God van Israël en de duivel.

De Johannes beschrijft in Openbaring het visioen wat hij van God krijgt waarin God toont hoe Hij tot zijn doel Met Israël voor Jezus’ komst. Het toont ons welke technologische en politieke zaken in die donkere jaren een rol zullen spelen. De Openbaring maakt het beeld compleet van vele oudtestamentische profetieën over de toekomst van Israël, ja, zelfs toont het hoe de tweede reeks Joodse feesten hun profetische vervulling krijgen.

Ondanks deze rijkdom blijft het voor velen een gesloten boek en lijkt het met zijn raadselachtige visioenen wel van een andere planeet te komen. Zij denken dat de profetieën materiaal is voor fanatieke pseudo theologen die elkaar met hun talloze interpretaties bestrijden.

De werkelijkheid is dat de ‘echte’ theologen het boek niet als profetie erkennen en er ook maar weinig interesse voor hebben. De kerkvaders hebben er in de eerste eeuwen uitspraken over gedaan die voor velen nu nog maatgevend zijn en de reformatoren, Luther, Zwingli en Calvijn wisten zich geen raad met de Openbaring. Dit heeft tot gevolg dat het in de kerk bijna niet wordt gelezen. Toch moedigt God ons tot twee keer toe nadrukkelijk dit wel te doen. Zou Hij dit doen als we de tekst nooit zouden kunnen begrijpen?

Jezus hekelt de leiders in zijn tijd omdat ze geen zicht hebben op de tekenen van hun tijd. De Openbaring werpt licht op de tekenen van onze tijd. We staan daarom voor de uitdaging de Openbaring te doorgronden.

 

Informatie over hoe het boek is te bestellen staat op pagina ‘Contact’ 

 

Beschikbaarheid: Leverbaar
Productsoort: Paperback
Onderwerp: Openbaring
Omvang: 441 pag
Prijs € 25,50