De oorlog van Rusland en de Oekraïne in het licht van de eindtijd (1)

Zelfs iemand als ikzelf die het reguliere nieuws nauwelijks nog volg, weet toch al een hele poos dat Rusland de Oekraïne is binnengevallen. Dit weet ik alleen al omdat mij overal gevraagd wordt om geld te storten op een rekening om Oekraïne te helpen.
Het westelijke deel van de Oekraïne waar de strijd zich afspeelt wil zich graag bij het Westen aansluit. Het oostelijke deel liever niet. Dit binnenvallen, zo is de verklaring van Vladimir Poetin, is om de bevolking van het oostelijke deel, dat graag onder invloed van Rusland wil blijven, te beschermen.

Wie wil er nu bij Rusland horen?

Nu kan niemand in het Westen zich voorstellen dat iemand met gezond verstand liever bij Rusland, dan bij Europa zou willen horen, dus gelooft hier niemand Poetin die als een niets ontziende dictator wordt afgeschilderd die de macht van Rusland uit de Sovjet tijd in ere wil herstellen. Het idee wordt ook verteld, dat als hij klaar is met de Oekraïne, hij de overige landen in Oost-Europa zal aanvallen en daarna ook West-Europa zal willen veroveren. Om zijn doel te bereiken gaat hij over de lijken van vooral kleine kinderen en burgers. Dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar is dat zo? We zouden na zoveel jaar Westerse journalistiek aan dit beeld wel gewend kunnen zijn: Muammar Gaddafi, Bashar al-Assad, Saddam Hoessein, Netanyahu, Donald Trump en elke naar ‘Westerse’ maatstaven verkeerde leiders zijn consequent als beulen van kinderen geportretteerd.

Als er kinderen bij betrokken zijn, stel je geen vragen

Berichten dat er burgers kinderen het slachtoffer zijn, mogen niet worden betwijfeld dus stellen van die vragen bij de ‘officiële’ lezing over wat er aan de hand is in de Oekraïne, wordt weggezet (en daar gaan we weer) als verspreider van nep-nieuws, desinformatie en complottheorieën. Was dit lijstje van nietszeggende beschuldigingen al bekend uit het Coronatijdperk, nu is er zelfs landverrader aan toegevoegd. Zo pleitte Klaveren, de leider van Groen links er zelfs voor om de PVV en FvD buiten strategische besprekingen te houden, omdat zij die informatie wel eens zouden kunnen doorspelen aan Rusland. Hij wilde zelfs onderzoeken of die partijen niet geld ontvingen uit Rusland. In zijn beleving is het immers onmogelijk dat je Poetin niet zonder terughouden en zonder vragen af moet schilderen als beul in de categorie van Hitler, Stalin, Mao of Pol Pot. Dit is niet weinig hypocriet aangezien Eerste Kamerlid voor GroenLinks Paul Rosenmöller er nooit op is aangesproken dat hij een groot fan was van communistische leiders zoals Mao en Pol Pot, die elk miljoenen doden op hun geweten hebben.

Wie vertrouwt het nieuws nog?

Het is voor ons als leken lastig om te weten wat er werkelijk aan de hand is in de Oekraïne. De Westerse overheden en hun nieuwsmedia bleken tijdens de corona-crisis de laatste twee jaar twee handen op één buik te zijn over wat wij dienden te vinden en te geloven. Hoe kunnen we hen nu dan vertrouwen over wat er aan de hand is. Ondanks dat de Westerse sancties wel eens tot voedselschaarste zou kunnen leiden steunt iedereen ieder optreden tegen Rusland, en hangt dagelijks aan de buis om zich te laven met de propaganda van de overheden.

Is Oekraïne niet zelf de baas over haar beleid?

Maar mag de Oekraïne als soeverein land dan niet zelf bepalen of ze zich bij de NAVO wil aansluiten of niet? Daar valt wat voor te zeggen, maar in het machtsevenwicht van de wereld liggen de zaken toch wel iets ingewikkelder. Stel nu dat Rusland in overleg gaat met Marokko, Venezuela, Mexico of Canada om daar Russische luchtmachtbasissen te gaan plaatsen hoe zou Europa en Amerika daar dan op reageren?
Als de Oekraïne bij de NAVO komt is het een kwestie van tijd voor er inderdaad in dat land luchtmachtbasis en raketinstallaties aan de grens van Rusland zullen staan. Rusland heeft om die reden na de val van de muur altijd gezegd dat ze het nooit zou accepteren als de Oekraïne zich zou aansluiten bij de NAVO en de NAVO beloofde dat ook niet te zullen doen. Een vergelijkbare situatie hebben we in 1962 meegemaakt. De ouderen onder ons zullen zich de Cubacrisis van dat jaar nog wel herinneren. De aanleiding hiervan was dat Rusland tijdens de koude oorlog kernraketten op Cuba wilde plaatsten. Er was toen geen Europeaan of Amerikaan die vond dat Cuba als soeverein land, dat zelf moest kunnen bepalen. De wereld balanceerde als gevolg van dat gebeuren, op het randje van een oorlog toen president Kennedy een ultimatum stelde waarop die raketten weg diende te zijn.

Hoe gaat dit aflopen?

Hoe deze oorlog tussen Rusland en Oekraïne zich verder zal ontwikkelen is moeilijk te zeggen. Oorlogen zijn grillige verschijnselen en de uitkomst moeilijk voorspelbaar: Toen 28 juni 1914 de Oostenrijkse troonopvolger aartshertog Franz-Ferdinand werd vermoord, had ook niemand gedacht of gewild dat als gevolg daarvan de Eerste Wereldoorlog zou uitbreken. Deze oorlog nu tussen Rusland en de Oekraïne kan ook een onverwachte en zeer onplezierige wending krijgen. Het feit dat er in Amerika een volstrekt onberekenbare en incompetente president aan het roer staat, draagt niet bij aan een veiligere wereld.

Rusland en de profetieën

Ik wil na deze korte inleiding niet diep ingaan op de politieke achtergrond van het conflict van Rusland met de Oekraïne. Wat ik wel wil doen is kijken naar de profetische significantie. De Bijbel spreekt namelijk over de rol van Rusland in de dagen voor Jezus terugkomt. Aangezien velen van hen (net als ikzelf) geloven dat we in die tijd leven, zien nogal wat Bijbel-uitleggers deze oorlog in het verlengde daarvan. Hoe zit dat?