Israël begin en eindtijd

Begin en eind?

Is in de Bijbel voorzegt, dat Israël als land en volk zou worden hersteld in het Midden Oosten? Dit boek ‘Israël begin en eindtijd’ zoekt naar antwoord.

Onderwerpen die in ‘Israël begin en eindtijd’ aan de orde komen zijn:
Waarom is God eigenlijk ooit via Abraham met dit volk begonnen, waar had Hij het voor nodig? Die vraag drong zich na een poos met dit onderwerp te zijn bezig geweest aan mij op.

In de Bijbel zien we dat er een lijn loopt vanaf de eerste zonde tot de nieuwe aarde. Er lijkt een samenhang in de gebeurtenissen. Wat is de rol daarin voor Israël.

‘Israël begin en eindtijd’ begint in Genesis 3 en eindigt in Openbaring 22. In het tussenliggende deel zal worden gezocht naar wat Gods weg is met de aarde en wat de plaats daarin is van Israël.

Voor wie is ‘Israël begin en eindtijd’?

Het boek is voor interessant voor hen die belangstelling hebben in wat er in de Bijbel staat over:

  • Waarom de aarde er is;
  • Waarom mensen en dieren dood gaan;
  • Waarom er lijden is in de wereld;
  • Waarom Israël altijd een probleem voor heel veel mensen zal zijn;
  • Waarom Jezus Christus een Jood was;
  • Wat de samenhang is tussen gebeurtenissen in verleden en toekomst.

Het is niet noodzakelijk om een grote kennis van de Bijbel het te lezen.

Recensies:

Henk Schouten in ‘Het Zoeklicht’

Dit vlot geschreven en gemakkelijk te lezen boekje voldoet precies aan de door titel en subtitel gestelde verwachting. Het verhaalt bijbels goed gedocumenteerd de historie van Israël en trekt duidelijke lijnen naar de toekomst.

Het boekje plaatst de ‘uitverkiezing’ van Israël in het bredere perspectief van Gods plan met Zijn schepping. Daarom begint het met antwoorden te zoeken op de vraag waarom God de aarde heeft geschapen. En net als de Bijbel zelf is het slot gewijd aan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar tussenin komen heel wezenlijke vragen aan de orde, zoals: Waarom ben je hier op aarde? Wat is de bedoeling van je leven? Zegt de Bijbel dat er vrede komt? Dit zijn diepe vragen.

De kracht van het boekje is dat het deze vragen op zodanige manier behandelt dat iedereen er bij kan. Dus inderdaad toegankelijk voor de leek. Maar ook het andere aspect: de ‘bijbelse visie’ wil ik van harte onderstrepen. Steeds is de Bijbel het uitgangspunt, waarbij de schrijver eerst de letterlijke betekenis van de tekst handhaaft.

Het boekje is zeer geschikt voor ieder die van Gods volk, Israël, houdt en de gebeurtenissen rondom dit volk in bijbels kader wil begrijpen. De kracht is ook dat alle dingen die we wel weten of menen te weten in kaart gebracht wordt. Aanbevolen voor leek, maar ook de ‘gevorderde’ zal het met plezier lezen.

Erik Leijenaar in ‘Uitdaging’

Er is nauwelijks een onderwerp te noemen waarover zoveel is geschreven als over Israël. Als je dan de moed hebt met een nieuw boek daarover te komen, dan zul je onderhand toch wel met iets bijzonders moeten komen.

Kees Middelbeek is daarin geslaagd. Israël, begin en eindtijd heet het boek dat hij schreef en waarin hij een ‘bijbelse visie over Israël voor de Leek’ ontvouwt.

Wie overigens denkt dat het alleen over Israël gaat, komt bedrogen uit. Middelbeek behandelt ook vragen als ‘waarom eten dieren elkaar op’ en ‘wat is de bedoeling van je leven’. Maar uiteindelijk komt alles toch bij elkaar in dat ene woord: Israël. Middelbeek verhaalt er gedreven en met liefde over. Israel, begin en eindtijd is een mooi boek geworden, dat de aanschaf helemaal waard is.

Jan van Barneveld in ‘De Oogst’

Israël van Genesis 3:15 tot in het Nieuwe Jeruzalem. Alle eeuwen door voert de ‘slang’ en zijn demonische knechten oorlog tegen de vrouw, tegen Israël.

Die oorlog gaat door tot aan het einde van het Duizendjarig Rijk. Dat lezen we in Openbaring 20:8-10.

In een goed leesbare en soms wat populaire stijl wordt uitgelegd wat de plaats en de rol van Israël in Gods handelen met de mensheid is.

Veel fundamentele vragen komen aan de orde. Waarom ben je op aarde? Waarom al die problemen rond Israël? Waarom was Jezus Christus een Jood? Welke rol speelt Israël bij de oplossing van de wereldproblemen?

De schrijver begint bij de schepping en de zondeval en beschrijft vervolgens hoe de gevolgen van de zonde worden hersteld. Bij dat herstel speelt Israël de vrouw uit Genesis 3:15 en Openbaring 12, een grote rol. dan wordt ingegaan op de geschiedenis van Israël, de drie verbonden, de ballingschap, de struikeling en het herstel van Israël. Daarna behandelt de schrijver de eindtijd, de terugkeer van het Joodse volk en het aanstaande geestelijk herstel van Israël.

Het is prachtig hoe de lijn van Gods handelen met en door Israël consequent wordt vastgehouden.

Is het echt een boekje ‘voor de leek’, zoals de subtitel zegt? Het is eenvoudig en helder geschreven. Enige voorkennis van de Bijbel zal wel helpen om de bijbelse lijn die dit boek tekent, te kunnen volgen. In elk geval: hartelijk aanbevolen. In het bijzonder voor Jonge mensen.

Uitdaging

In een prettig leesbaar en verhelderend boek schetst de schrijver een beeld van het ontstaan en de geschiedenis van het volk van Israël. Hij gaat in op onderwerpen als de verbonden die God met Zijn uitverkoren volk sloot, de eindtijd en profetieën over Israël. De vele uitgeschreven bijbelteksten en de duidelijke uitleg van bijbelse terminologie maken het boek inderdaad eenvoudig toegankelijk ‘voor de Leek’ zoals de subtitel aangeeft. Overzichtelijk en informatief.

 

Extra informatie:

Prijs € 16,50
Beschikbaarheid: Leverbaar
Productsoort: Paperback
Onderwerp:Israël, Midden-Oosten
Uitgever:Main Studies
Omvang:201 pag.
ISBN/Art.nr.: 905798153x

 

Informatie over hoe het boek is te bestellen staat op pagina ‘Contact’