Kerk en klimaat

Iets waar ik mij grote zorgen over maak is climate change. De problematiek rondom het klimaat is niet zo ingewikkeld als het lijkt. Op het moment dat ik een paar jaar geleden er eens achter wilde komen waarom politiek Links weg liep met de claim dat er een 97% consensus was dat de mens de planeet met hun uitstoot aan het verwoesten was en Rechts daar niet aan wilde, besloot ik mij er toch eens in te verdiepen. Hoe kunnen wetenschappelijke feiten nu door Rechts en Links anders worden geïnterpreteerd en wat heeft het klimaat nu met een politieke voorkeur te maken, dacht ik.

In de praktijk, zo blijkt helaas, ontkom ik er zelden aan om mij te verdiepen  in zaken die mijn interesse nauwelijks hebben, omdat mij meningen worden opgedrongen waar ik vragen bij heb. Het duurde in dit geval niet lang  voor mij duidelijk werd dat rondom climate change veel redeneringen, maar zeer weinig bewijzen zijn voor het idee dat de mens (!) verantwoordelijk is voor veranderingen in het klimaat.

Ik maak mij daarom nu minder zorgen over het klimaat, dan de pogingen van Europa  om dat te ‘redden’. Dit vooral omdat, zou het al nodig zijn, ze dat helemaal niet kunnen. Er is ook geen schaarste: er zit voor meer dan 300 jaar olie en gas in de bodem. De meeste daarvan sijpelt vroeg of laat ook wel in het milieu.

Als enthousiast watersporter weet ik dat de onmetelijke oceanen waar ik zoveel respect voor heb, via plankton massa’s CO2 uitstoten en absorberen; Als de zon een keer ‘hikt’, gooien haar zonnewinden zoveel hitte onze kant op dat we daar honderd jaar met zijn allen onze huizen mee zouden kunnen  verwarmen als we het maar konden opvangen. Een land als Duitsland kan alles wat CO-2 uitstoot één jaar stil leggen om de gevolgen van één behoorlijke vulkaanuitbarsting te compenseren. De pogingen om de wereld met zonnepanelen en molentjes te redden, doet daarom denken aan Cervantes Don Quichot.

Toch is het klimaat hot. En ook Family7 kan blijkbaar de druk van de tijd niet weerstaan zo bleek bij hun uitzending Uitgelicht van 4 maart 2020. Hier werd Bert van der Woerd van Climate Stewards naar zijn mening over de plannen van Frans Timmermans gevraagd. Na een korte blijk op de website van deze Stewards, blijkt uit de steun die ze uit kerkelijke organisaties krijgen dat ze vooral christenen proberen te motiveren om de wereld te redden van de ondergang als gevolg van CO2 uitstoot.

Het gesprek met Van Der Woerd straalt dezelfde sfeer uit welke ik van het NPO gewend ben. Die organisatie die uit publieke middelen wordt betaald, staat voor een dominant Links standpunt. Dit is zo ergerlijk dat ik (en velen met mij) daar nooit meer naar kijk en luister. Waarom nodigen jullie niet iemand uit van FvD (nee, dat zijn geen fascisten!) voor een gesprek over het klimaat? Zo denk ik nog.

Deze hype over het vergaan van de wereld is niet voor het eerst. Ik kan mij de paniek nog herinneren toen de Club van Rome voorspelde dat de wereld binnenkort door vervuiling en uitputting zou vergaan, en de zorg van de wetenschappers een paar jaar later, dat er een ijstijd zou aanbreken. De ‘rampen’ die de aarde zouden verwoesten volgde elkaar in het Westen van na de Oorlog snel op en tien jaar later waren de ‘Witte Jassen’ bang voor een gat in de ozonlaag als gevolg waarvan Australië zou verbranden. Daar bleef het niet bij; al spoedig hoorde we op tv dat alle bossen door de zure regen zouden verdwijnen, dat El Niño (waar wij op onnavolgbare wijze ook verantwoordelijk voor waren) de aarde zou verwoesten en dat kernafval de wereld zou verteren. Het aantal geleerden dat zeker wist dat het ‘millenniumbug’ om twaalf uur in de nacht van 31 december 1999  op 1 januari 2000 het Westen weer terug zou brengen naar de steentijd was ook groot.

We zijn er intussen aan gewend dat, zoals iemand onlangs tegen mij zei:  “de mens is het probleem voor de  aarde. Wij maken alles kapot.” Kortom volgens de atheïsten van Links is de aarde ons niet door God gegeven, maar zijn wij de aarde tot een vloek. De Verenigde Naties heeft daarom ook plannen om het aantal mensen op aarde in deze eeuw nog, tot onder het miljard terug te brengen.

Nu zijn al die rampscenario tamelijk onschuldig en zonder  verdere gevolgen voor de burgers gebleken. Dit gaat nu veranderen: het is ‘onze eigen’ Frans Timmermans die bezig om de wereld te redden en daar ging de uitzending over. Frans wil dat op een manier doen die niet alleen een gruwelijk vermogen gaat kosten, maar ook ons land met handen en voeten bindt aan de wetgeving bedacht door ongekozen bureaucraten in Brussel. Hij wil er 1000.000.000.000 euro voor gaan uittrekken.  Nu heeft Europa 450.000.000 inwoners dus dat is (afgerond) omgerekend 2,000 euro per inwoner. Dat is voor een gezin met 3 kinderen dus 10.000 euro extra belasting. Nu mag van de sterke schouders worden verwacht dat zij de zwaarste lasten dragen, aldus Bert van der Woerd dus wij als Nederland zullen om de lasten voor Griekenland en Portugal dragelijk te houden nog wel meer moeten gaan opbrengen.

Bij al dat geld om de wereld te redden komen ook de kosten voor het van het gas af halen van onze huizen nog bij die geschat worden op 50.000 euro. Let wel dat zijn extra kosten en belastingen, boven op de loonbelasting, BTW, Wegenbelasting, Accijns, het ‘Kwartje van Kok’ op de brandstofprijs en ga zo maar door die er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat 70% van alles wat we verdienen via directe en indirecte belastingen bij de staat (en Europa) terecht komt.

Maar ja, je moet er wat voor over hebben om de Greta Thunberg generatie die door Links voor hun karretje worden gespannen, ervan te overtuigen dat wij de wereld voor hen zullen redden.

Waarom onderzoeken veel christenen niet zelf uit hoe het zit? Waarom doen ze zo hun best om (onder het mom van ‘goed rentmeesterschap’) aan het handje van Groen Links de wereld te laten zien dat ze het braafste jongetje van de klas zijn? Al die goedbedoelde naïviteit doet mij met grote snelheid vervreemden van de christelijke politiek en nu dus ook van Family7 van wie ik een ander geluid verwacht.

Deze ontwikkeling is geen stip op de horizon voor een betere wereld, maar het verwoesten van de huidige. Zo gaat een kwart van de Noordzee volgebouwd worden met windmolenparken, komen er miljoenen zonnepanelen en daarom moeten de boeren en vissers verdwijnen.

Ik zou verwachten dat profetische bewuste christenen zich zouden afvragen hoe ontwikkelingen rondom de klimaatdiscussie die door Europa worden opgelegd passen in wat de Bijbel zegt over de Laatste dagen.

Het huidige Europa, zo werd nog tot kort geleden nog door veel christenen geloofd, zal de bakermat worden van het herstelde Romeinse Rijk en daarmee  de komst van de Antichrist voorbereiden. Als dat inderdaad zo is, dan is het overdragen van onze nationale politieke macht naar Europa is in dat geval wel zeer onverstandig. Dat herstelde Rome gaat de wereld en al helemaal het klimaat niet redden!