Black Lives Matter

Wie er nog nooit van gehoord had, zal het na de dood van George Floyd die omkwam door politiegeweld, niet zijn ontgaan dat steden in Amerika worden overspoeld door het geweld dat geleid wordt door de actiegroep Black Lives Matter. In de media worden hun acties beschreven als een uiting van opgekropte woede. Is de dood van George Floyd, zoals zij zeggen, het gevolg van institutioneel racisme, of is er iets anders aan de hand?

Racisme in Amerika

Op de vraag van de (zwarte) journalist Don Lemon van CNN aan Morgan Freeman of racisme van belang is in Amerika, zegt Freeman kortaf: “nee, wij zijn het bewijs dat dit niet zo is.” [i]

Dat Amerika racistisch zou zijn ontkent ook Larry Elder, (zelf een zwarte man) in een interview door Dave Ruben, in The Ruben Report. Elder wijst op het zogenaamde affirmative action beleid in Amerika. Het is bij wet geregeld dat etniciteit, nationaliteit, seks en religie door een bedrijf of overheidsorganisatie wordt meegewogen ten gunste van de sollicitant of student. Zwarten, latino’s of immigranten worden als studenten daarom makkelijker tot universiteiten toegelaten en minder streng beoordeeld. Als er dus discriminatie is in Amerika ten opzichte van rassen en minderheden, dan is dat positieve discriminatie.

De oorzaak waarom zwarte kinderen sneller in problemen komen, is volgens Elder omdat 75% van hen opgroeien in gezinnen, zonder vader. Dit gemis leidt tot misdaad, aanraking met justitie en schooluitval. De oorzaak van deze problemen ligt volgens hem in de welvaartsstaat. In de negentiende eeuw groeiden vrijwel alle zwarte kinderen op in een intact gezin. Toen president Lyndon B. Johnson in 1964 de ‘War on Poverty’ verklaarde, kwamen gezinnen sneller in aanmerking voor een uitkering als er geen man in huis was. Het gevolg van dit beleid is dat vaders, als kostverdieners en beschermers van het gezin, overbodig zijn geworden. Het resultaat was dat tussen 1965 en 2015 het aantal gezinnen zonder vader van 25% naar 75% toenam. Voor de blanke gemeenschap geldt dat dit aantal in die tijd is toegenomen van 5% naar 25%.

Er is meer aan de hand

Er is nog een probleem in de zwarte gemeenschap van Amerika. Zij zijn ook speelbal van socialistische-communistische krachten.

Na de communistische staatsgreep in Rusland in 1918 streefde Rusland tot een wereldwijd communisme. Zij trainden voor de wereldrevolutie marxisten in de landen zelf.

Voor wat betreft Amerika had de Sovjet-Unie een probleem. Er waren daar redelijk veel rijken, niet zoveel armen, maar een zeer grote, behoorlijk welgestelde middenklasse. Deze mensen waren niet makkelijk tot revolutie te motiveren. Ze besloten daarom tot een nieuwe aanpak. Op de zesde vergadering van het komintern (1928) in Rusland waarin dit beleid werd ontwikkeld, besloot men zich te richten op de zwarte gemeenschap in Amerika. Het idee was dat de gevoelens van degenen, die toen nog maar kort uit de slavernij waren bevrijd, relatief eenvoudig konden worden gemanipuleerd om tot een opstand te komen. Deze opstand zou tot een rassenoorlog en zo tot klassenoorlog moeten leiden.

Al in 1969 waarschuwde G. Edward Griffin hiertegen. Hij noemde zelfs toen al dat deze door de communisten gepromote zwarte-studies op de universiteiten, middelen waren om onrust te zaaien tussen bevolkingsgroepen. Zijn waarschuwing is nooit opgepakt en nu zijn er ook vrouwen- en genderstudies bij gekomen. [ii]

De intellectuele stroming die de academische wereld zou infiltreren was de Frankfurter Schule. De Frankfurter Schule was een Duitse Marxistische groepering die rond 1937 uit Duitsland was gevlucht voor Hitler. Ze werd welkom geheten op de Columbia-universiteit van waaruit ze haar ideeën via maatschappijkritische, neomarxistische en de zogenaamde, kritische theorie promoten.

De neomarxisten richtten zich niet allen op de zwarte bevolking als slachtoffergroep, maar ook op vrouwen, latino’s en homo’s welke worden geleerd dat zij onderdrukt worden en in opstand moeten komen.

De Marxisten hadden dus al honderd jaar geleden een ‘visie’ voor de zwarte bevolking en niet lang daarna voor de studenten van Amerika, om hen voor hun revolutie te gebruiken.

BLM en marxisme

De invloed van dit alles vinden we terug bij de BLM beweging. Medeoprichter Patrisse Cullors, zei in een interview met Real News Network: “Het eerste is, dat we een ideologisch kader hebben. Vooral ikzelf en Alicia zijn getrainde marxisten en bedreven in ideologische theorieën”. De ideeën over de samenleving die BLM heeft zijn ook te vinden op hun website van BLM: We verzetten ons tegen de in het Westen gangbare idee van het kerngezin.  We zien de toekomst als uitgebreide families en ‘dorpen’ die gezamenlijk voor elkaar zorgen. We koesteren een queer (LGBTQ) netwerk. Wanneer we samenkomen, doen we dat met de bedoeling onszelf te bevrijden van de strakke greep van het normatieve heteroseksuele denken. Wij gaan er niet vanuit dat de hele wereld heteroseksueel is (tenzij hij/zij anderszins onthult).

De BLM is dus marxistisch en verzet zich tegen het gezin bestaande uit een huwelijk tussen man en vrouw. BLM heeft het hierbij niet alleen over de zwarte gemeenschap, maar over de hele samenleving. [iii]

Niet iedereen in de zwarte gemeenschap is gelukkig met BLM. De in Amerika bekende rapper Lord Jamar wil niets met de organisatie en haar ideologie te maken hebben. Hij zegt dat hij ze niet steunt omdat het “niet onze beweging is. De beweging is ons gegeven door George Soros, om de Afro-Amerikaanse bevolking te controleren.” [iv]

George Soros

Deze beschuldiging van Jamar komt niet uit de lucht vallen. George Soros is een miljardair die vooral bekend is om zijn Open Society Foundations, dat een globalistische netwerk is wat wereldwijd maatschappelijke organisaties financieel steunt.

Soros is zo rijk; hij heeft drie keer geprobeerd de staatsschuld van Hongarije op te kopen, omdat hij dat land te rechts vindt. Zijn financiële bijdragen zijn dikwijls van doorslaggevend belang voor verkiezingen van de Democratische kandidaten.

In 2015 waren er maandenlang protesten toen er in Ferguson een zwarte tiener door een blanke agent was doodgeschoten. The Washington Times beschuldigde naar aanleiding hiervan Soros dat hij toen in dat jaar $33 miljoen aan activistengroepen zoals als Black Lives Matter had overgemaakt.

Verkiezingsjaar

Ofschoon de Democraten van oudsher de partij van de Ku Klux Klan was, heeft ze zich ontwikkeld als een linkse partij die communiceert dat ze opkomen voor minderheden, zoals Joden, Latino’s en de zwarte gemeenschap. Volgens verschillende opinieleiders worden dit soort acties gevoerd om de zwarte stemmers ervan te overtuigen dat ze voor de volgende verkiezingen toch vooral op de kandidaat van de Democratische partij moeten stemmen omdat deze hun belangen zou behartigen. [v]

Soros, heeft is een uitgesproken tegenstander van Donald Trump die hij op elk denkbare manier probeert tegen te werken. Wat opmerkelijk is, is dat Soros, op 23 januari dit jaar, op een bijeenkomst van het Wereld Economische Forum in Davos, zei dat de regering van Trump een gevaar voor de wereld is, dat in 2020 zal verdwijnen. Hij zei ook dat als de beurs zich zou blijven ontwikkelen zoals tot dan toe, Trump de verkiezingen wel zeker zou winnen. Soros verwachtte echter niet dat dit zou gebeuren, “want” zo stelde hij; “het probleem (van Trump) is dat de verkiezingen pas over 10 maanden zijn, en 10 maanden is in een revolutionaire situatie een mensenleven.” [vi]

De implicaties van deze uitspraak ontging velen toen, maar heeft veel anderen later verbaasd. Ondanks verschillende mislukte pogingen om Trump af te zetten en eindeloze lastercampagnes over hem in de media, ging het al drie jaar zeer goed met hem en zijn koers. In januari waren er nog geen problemen met het coronavirus en revolutionaire rellen in het land. Het lijkt erop dat zowel de corona uitbraak en de rellen veel minder spontaan waren dan voorgesteld in de media. Wist Soros in januari wat er zou gaan gebeuren?

De zwarte gemeenschap in Amerika heeft grote problemen welke door links worden gekoesterd voor hun eigen politieke doelen.

Er zijn er die vrezen dat ongeacht of Trump de verkiezingen nu wel of niet zal winnen, het land in een chaos zal verzanden. Als hij verliest leveren de progressieven het land uit aan de nieuwe Wereldorde en als hij wint, weten zij dat nog eens vier jaar Trump beleid hun zaak onherstelbaar zal schaden.

De laatste maanden van 2020 zullen de krachten achter de nieuwe Wereldorde alles op alles zetten om te voorkomen dat Trump zal winnen. Zoals het er nu al naar uitziet, zullen zij, als het moet, daarvoor de wereldeconomie en de gezondheid van burgers in de hele wereld riskeren en daarbij doet het leven van iemand met een andere huidskleur er alleen toe als dit hen politiek iets oplevert.

Dit alles zou best wel eens kunnen passen in het profetisch perspectief. We lezen immers nergens in de Bijbel dat Amerika een rol speelt in de eindtijd, of dat Israël een machtig bondgenoot heeft.

Kees Middelbeek


[i] https://www.youtube.com/watch?v=kOiQgleiRtU

[ii] https://www.youtube.com/watch?v=EwydoBQwnc4

[iii] https://blacklivesmatter.com/what-we-believe/

[iv] https://newspunch.com/rapper-warns-george-soros-using-black-lives-matter-control-african-americans-election-year/

[v] https://www.youtube.com/watch?v=_sNUYTStcRs

[vi] https://www.cnbc.com/2020/01/23/george-soros-warns-trump-of-potential-economic-doom-before-election.html